Menu Zamknij

Q: Co to jest RODO ?

A: Rodo to skrót od General Data Protection Regulation, czyli po polsku 
Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jest to rozporządzenie unijne obowiązujące w Polsce od 25.05.2018 roku.

Nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty które w swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi. Głównym celem dyrektywy RODO jest lepsza, skuteczniejsza i przejrzystsza ochrona danych osobowych.

Q: Co to są dane osobowe ?

A: Zgodnie z artykułem 4 ust.1 RODO dane osobowe to wszelkie informacje na podstawie których możemy zidentyfikować osobę fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy. Dotyczy to także zapisów audio oraz zapisu wizyjnego.

Q: Czym jest przetwarzanie danych osobowych

A: Przetwarzanie danych osobowych to wszystkie operacje na zbiorach danych osobowych takie jak: zbieranie, przeglądanie, kopiowanie, kasowanie, modyfikowanie, archiwizowanie, przenoszenie i udostępnianie.

Q: Czy ja też muszę to mieć ?

A: Jeśli w swojej działalności masz do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych to Ciebie też dotyczy ta dyrektywa. Każdy system księgowy zawierający dane adresowe to dane osobowe.

A: Mamy Wspólnotę Mieszkaniową, czy też potrzebujemy Polityki RODO ?

Q: W nowej Dyrektywie RODO Wspólnoty Mieszkaniowe traktowane są jako osobne podmioty zarządzające własnymi danymi osobowymi, czyli również są Administratorami Danych Osobowych. W związku z tym jak najbardziej Wspólnota zobowiązania jest do posiadania odpowiedniej dokumentacji – Polityki Ochrony Danych Osobowych.

Q: Jak zacząć ?

A: Należy oczywiście sprawdzić czy posiadamy dane osobowe we własnej firmie. Jeśli odpowiedz jest twierdząca określamy zbiory danych, wszelkie operacje na nich i powiązania. Przeprowadzamy analizę i określamy procedury postępowania z danymi. Potem określamy kto może mieć do nich dostęp i na jakich zasadach.

Q: Nie radzę sobie, czy ktoś mi z tym może pomóc ?

A: Oczywiście. Proszę wysłać do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy.

Postaramy się wyjaśnić wątpliwości i zaproponujemy  rozwiązanie.