Menu Zamknij

Koniec wsparcia dla Windows 7

Przypominamy wszystkim firmą że od stycznia 2020 roku zostanie zakończone bezpłatne wsparcie systemów Windows 7.

Oznacza to że koleje błędy systemowe lub bezpieczeństwa wykryte po tym terminie nie będą łatane żadnymi poprawkami.

Firma Microsoft świadoma dużej liczby komputerów z tymi systemami oferuje możliwość płatnej aktualizacji poprawek do systemów Pro i Enterprise w ceniach zależnych od wersji.

Windows 7 Pro – 50 dol. – 2020r, 100 dol. – 2021r, 200 dol. – 2022r.

Windows 7 Ent. – analogicznie 25 dol. , 50 dol. , 100 dol.

W roku 2023 wszelkie aktualizacje zostaną wstrzymane. Poziom cen został skalkulowany w taki sposób aby wymusić na firmach przejście na najnowszy system operacyjny.