Menu Zamknij

Sześć miesięcy RODO

Z okazji 6-miesięcznej rocznicy obowiązywania Dyrektywy RODO w naszym kraju Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował dokumenty w pewien sposób podsumowujące wiedzę i doświadczenie którą Urząd oraz Administratorzy Danych Osobowych uzyskali przez ten czas.

Na stronach UODO opublikowany został list Prezesa UODO z podsumowaniem zalet stosowania RODO.

Adres dla zainteresowanych: List Prezesa UODO

Dodatkowo opublikowana dwa  ciekawe dokumenty, jeden przeznaczony dla Administrator danych osobowych a drugi dokument dla każdego. Obydwa dokumenty mają formę punktowego podsumowania stosowania się do zasad RODO. Jest to ciekawa lektura , w prosty sposób opisująca najważniejsze zasady stosowani RODO oraz praw jakie przysługują każdemu kogo dane osobowe są przetwarzane.

Zaprasza do lektury tych dokumentów:

10 wskazówek dla Administratorów

10 wskazówek jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO