Menu Zamknij

Dane Inspektora DO

Zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (art. 11) podmiot, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych ma obowiązek udostępnienia jego danych na swojej stronie internetowej.

Jeżeli nie prowadzi własnej strony, udostępnia informacje o IOD w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.

Informacja o tym kto jest IOD oraz sposobach kontakt z nim musi być  w łatwy sposób dostępna dla osób których te dane dotyczą.

Udostępnione powinny zostać takie jego dane, jak: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

Według zaleceń UODO z dn. 08.11.2018 informacja o IOD powinna znajdować się na stronie internetowej Administrator w zakładce np. Kontakt, RODO, IOD lub Dane Osobowe. Niewskazane jest umieszczanie tych informacji w treści innych dokumentów które wymagałyby dłuższego przeszukiwania ,np. Polityka Informacyjna lub Aktualności.